ພະລັງງານທີ່ມີເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງມວນ (P = MV)

Mass (m) =
Velocity (v) =
Power (P=MV) =
ພະລັງງານທີ່ມີເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງມວນ (P = MV)