ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຮູບສີ່ຫລ່ຽມແຂງ

Length (Inches) :
Width (Inches) :
Height (Inches) :
Force (Pounds) :
Material :
Deflection : Inches
Bending Stress : PSI
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຮູບສີ່ຫລ່ຽມແຂງ