ເຄື່ອງຄິດໄລ່ courine

x:    
    =  
Cosine (x):    
     
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ courine