ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Arctan

arctan    
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Arctan