ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Arccosine

arccos
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ Arccosine