ກົດຫມາຍຂອງ Ohm ທີ່ມີກະແສ, ການຕໍ່ຕ້ານແລະການຄິດໄລ່ພະລັງງານ


Current (I):    
Resistance (R):    
Power (P):    
         


Current (I):


AmAkAuAboit
Resistance (R):


Ohm (Ω)milliOhm (mΩ)kiloOhm (kΩ)microOhm (u&O