ວັດໄປທີ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ joules

  Enter power in watts: W  
  Enter time in seconds: s  
       
  Energy result in joules: J  
ວັດໄປທີ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ joules