ເຄື່ອງຄິດໄລ່ກົດຫມາຍຂອງ gay-lussac

Initial Pressure:  
Initial Volume:  
Final Pressure:  
Final Volume:  
   


Initial Pressure:


PaKPabarAtmmmHgmbar


Initial Volume:


m^3lmlulyd^3ft^3in^3


Final Pressure:


P